•  

CÔNG TY TNHH KHẢI HUY Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về CÔNG TY TNHH KHẢI HUY instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Khai Huy Module
Khai Huy Module
Customer Address Information
Shipping Service
Shipping Service
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
HR - Import Payslip
HR - Import Payslip
SoftDreams EasyInvoice Service
Integration in Odoo for Issuing E-Invoices
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
ReSet Draft Entries
Allow to reset to draft/cancel selected journal entries at the same time.
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Ngày nghỉ
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam