•  

TUYỂN KỸ THUẬT: MỰC IN VI TÍNH hoặc MÁY IN hoặc MÁY PHOTOCOPY hoặc MÁY VI TÍNH...